کشت و صنعت البرز

آمار بازدید

امروز 12

دیروز 3

هفتگی 69

ماهانه 111

نصب چمن زن

نصب چمن زن

 

نصب چمن زن

چگونه چمن زن مناسب را انتخاب کنیم؟

جدول راهنمای انتخاب چمن زن

چگونه چمن زن مناسب را انتخاب کنیم؟

فضای سبز اندک اندک معنا،مفهوم و ارزش واقعی خود را که مترادف با زندگی،حیات،تنفس،پاکیزگی و بهداشت محیط،زیبایی و طراوت و آرام کننده روح و روان،پاکیزه کننده هوا است را به ما نشان می دهد.بخصوص با توسعه ی سریع تکنولوژی و صنعت، مهاجرت مهار نشده،رشد سریع و بی رویه شهر ها و حاشیه نشینی که تخریب سریع و وحشتناک فضای سبز داخل و اطراف شهر ها را بهمراه داشته است. در این بین یکی مهم ترین مسائل پیش رو برای مجریان و طراحان فضای سبز و حتی کاربران شخصی، مسأله انتخاب چمن زن مناسب است. به همین منظور، واحد تحقیقات و آموزش شرکت سبز کوش نگین، اقدام به تهیه جدول راهنمای انتخاب چمن زن مناسب ،  برای شما کاربران محترم نموده است. برای روشن شدن موضوع، ابتدا فاکتورهای انتخاب چمن زن را به صورت مشروح توضیح داده می شود.

 

کلمات کلیدی :

نصب چمن زن ، چمن زن  ،چمن زن چیست ، چمن زن برقی ، چمن زن بنزینی ، چمن زن دستی ، چمن ، نگهداری چمن زن ، انواع چمن زن

 

 

چمن زنچمن زن

 

نصب چمن زن