کشت و صنعت البرز

آمار بازدید

امروز 5

دیروز 10

هفتگی 15

ماهانه 81

چمن زن چیست

چمن زن چیست

چمن زنچمن زن

چمن زن ماشینی است که یک تیغه گردان یا تیغه ها را برای برش چمن بکار می اندازد.چمن زن

چمن زنهایی که یک تیغه را حول یک محور عمودی به چرخش درمی آورند،به موورهای چرخشی(دوار) معروف هستند،در حالی که چمن زنهایی که تیغه سوارشده حول یک محور افقی می چرخد،موور قرقره ای یا استوانه ای نامیده می شوند.

طراحی های مختلفی ساخته شده است که هر کدام مناسب وضعیت خاصی هستند.کوچکترین نمونه ها،که توسط انسان رانده می شوند،مناسب مناسب چمن های مسکونی کوچک و باغچه ها هستند در حالی که انواع بزرگتر، چمن زنهای جعبه دار خودکششی هستند که مناسب چمن های وسیع هستند و بزرگترین نمونه ها،چمن زنهای چند محوره هستند که به عقب تراکتور متصل می شوند و برای چمنزارهای وسیع مانند زمینهای گلف و پارکهای شهری مناسب است.

کلمات کلیدی :

چمن زن  ،چمن زن چیست ، چمن زن برقی ، چمن زن بنزینی ، چمن زن دستی ، چمن ، نگهداری چمن زن ، انواع چمن زن ، نصب چمن زن

 

چمن زنچمن زن

 

چمن زن