کشت و صنعت البرز

زمینه های فعالیتچمن زن

 

فروش انواع الکترو پمپ های سانتریفیوژ خانگی و صنعتی.

فروش انواع الکترو پمپ های شناور و کفکش.

فروش انواع بذر سبزیجات و گلهای زینتی و چمن.

فروش انواع سموم و کودهای کشاورزی

چمن زن

 

چمن زن

 

 

 

Main Menu